Gastles van strafrechter en juristen

‘Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen’.
Het is de Week van de Rechtspraak!👩‍⚖️
Leerlingen uit de vierde klas van mavo en kader hebben een gastles gekregen van een strafrechter en twee juristen, die een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van een uitspraak. Ze werden uitgedaagd met verschillende casussen en konden actief deelnemen door aan te geven hoe zij de uitspraak zouden doen. Daarbij werden ze meegenomen in hoe een uitspraak tot stand komt en waarom een straf niet altijd even hoog is. Ze hebben de gastles als zeer interessant ervaren.