Basis/kader

De basis/kaderopleiding bereidt je voor op het middelbaar beroepsonderwijs. In vier jaar tijd ontwikkel je kennis en competenties die je nodig hebt om de vakman of vakvrouw te worden in de richting waarvoor je kiest. Hierbij heb je zowel theorievakken, maar ook veel praktijkvakken. In de onderbouw maak je kennis met de drie leerroutes en in de bovenbouw kies je één van de volgende profielen, die vallen onder de leerroutes:

Leerroute Technologie & Duurzaamheid

  • Profiel Bouwen, Wonen & Interieur
  • Profiel Mobiliteit & Transport
  • Profiel Produceren, Installeren & Energie

Leerroute Maatschappij & Ondernemen

  • Profiel Economie & Ondernemen

Leerroute Mens & Gezondheid

  • Profiel Zorg & Welzijn

Lwoo
Het kan zijn dat je wel de capaciteit hebt een basis-/kaderdiploma te halen, maar extra begeleiding nodig hebt. Je hebt een achterstand opgelopen waardoor we verwachten dat je moeite zult hebben met het standaard programma. In dat geval bieden we het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan. De klassen zijn kleiner zodat er tijd is om individueler te werken. Zo kun je toch een diploma halen op basis- of kaderniveau met doorgroeimogelijkheden.

Leerwerktraject
In de bovenbouw van de basis, voornamelijk in klas 4, kun je een leerwerktraject (lwt) volgen. Je leert dan vooral buiten school bij een echt bedrijf. Je bent dan maximaal drie dagen bij een bedrijf aan het werk. Je hebt hierdoor minder vakken. Naast je praktijkvakken heb je de vakken Nederlands en rekenen. Het is een individueel programma, waarbij je vooral praktisch werkt. Stagelopen is een belangrijk onderdeel van het traject.