Aanmelden

Onze school heeft plaatsingsgarantie voor leerlingen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden per opleidingsniveau:

OpleidingVoorwaarden
Havo/atheneum *Een havo-advies of havo-/atheneumadvies van de basisschool.
Mavo/havoEen mavo-advies of mavo-/havo-advies van de basisschool.
Kader/mavoEen kaderadvies of kader-/mavo-advies van de basisschool.
Basis/kader **Een basisadvies of basis-/kaderadvies van de basisschool.
* Atheneumleerlingen maken hun opleiding na leerjaar drie af op de vestiging van Cals Nieuwegein.
**Mogelijkheid tot leerwegondersteuning (lwoo)

Procedure aanmelding en plaatsing

We kijken uit naar je aanmelding voor schooljaar 2024-2025. Dit gaat niet rechtstreeks via ons, maar via de basisschool van uw kind conform de afspraken binnen onze regio; de POVO-procedure*.

Hierin zijn afspraken vastgelegd over aanmelding en toelating. Wij volgen deze procedure, net als de andere scholen in de regio. Het is aan te bevelen om deze procedure te lezen zodat je weet hoe alles in zijn werk gaat.

* PO staat voor primair onderwijs en VO staat voor voortgezet onderwijs.

Heeft u vragen over de aanmeldprocedure of over onze brugklassen, dan kunt u contact opnemen met Frederique Leemkuil, afdelingsleider jaar 1, aanmelding.ijss@cals.nl

Aanmelding voor klas 2 of hoger. 

Voor vragen over tussentijdse aanmelding in klas 2 of hoger kun je een aanvraag indienen en de betreffende afdelingsleider zal dan contact opnemen.