Een breed onderwijsaanbod

We hebben kennis en kunde in huis om op alle niveaus theorie- en praktijkgericht onderwijs te bieden, van atheneum tot basis. Daar ligt onze kracht en daarin zijn we uniek. Voor het praktijkgerichte onderwijs bieden we drie leerroutes aan waar je in de brugklas mee kennismaakt. We zijn de enige school in de regio die onderwijs op deze gecombineerde manier aanbiedt. En we doen mee aan vooruitstrevende pilots op het gebied van drone-technologie en Zorg & Welzijn.

We hebben vier gemengde brugklassen met voldoende doorstroommogelijkheden om jezelf te ontwikkelen:

Niveaus

Vanaf de eerste klas krijg je theorievakken, zoals talen, wiskunde, economie en geschiedenis en daarnaast maak je kennis met de praktijk in onze leerroutes. Door deze indeling in gemengde klassen en het aanbieden van uniek (praktijkgerichte) onderwijs bieden we jou kansen en mogelijkheden.

Je eigen leerroute

Het praktijkgerichte onderwijs is gebundeld in drie leerroutes, die voor alle niveaus hetzelfde zijn. Je doet voor een deel ook examen in de praktijkvakken. Wat je in de theorie leert, pas je toe in de praktijk.

Je start in de brugklas met een oriëntatie op alle leerroutes, zodat je met al het praktijkgerichte onderwijs kunt kennismaken. Na de eerste klas kies je twee leerroutes om verder te gaan, en na de tweede klas laat je nog een leerroute vallen, zodat je in de bovenbouw echt richting gaat geven aan je toekomst. In de gekozen leerroute voor de bovenbouw doe je dan ook examen.

Doordat we een school zijn met een breed aanbod kun je zoveel mogelijk op je eigen niveau werken. 

We helpen je

Video

Wij zijn het Cals IJsselstein. Bij ons staat het mens worden centraal. Bekijk in de video hoe we daar invulling aan geven.

Heb je een vraag over de brugklas? Neem dan contact op met Frederique Leemkuil, afdelingsleider jaar 1 via aanmelding.ijss@cals.nl.

‘Ik heb voor het Cals gekozen, omdat de school er leuk uitziet en er praktijklessen zijn.’

Volg onze socials!

Op onze InstagramFacebook en LinkedIn plaatsen we regelmatig interessante, leuke en relevante informatie over wat we als Cals College doen.