Leerlingen trakteren bewoners

Onze brugklasleerlingen hebben de bewoners van Woonzorgcentrum Ewoud getrakteerd op een zelfgemaakte sorbet en daarna samen een spelletje gespeeld. Deze actie was de afsluiting van het hoofdstuk ‘ethiek’ van het vak levensbeschouwelijke vorming. Waarin de leerlingen een positieve bijdrage aan de samenleving hebben geleverd, door barmhartigheid, medeleven en zorgzaamheid te tonen aan ouderen.