Gastles Leger des Heils

Vandaag hebben leerlingen uit de brugklas bij het vak levensbeschouwelijke vorming een gastles gekregen van Joop van Dijk, Kapitein van het Leger des Heils. Hij vertelde over het ontstaan en de taak van het Leger om er te zijn voor je naasten. Leerlingen hadden voorafgaand aan de gastles in totaal 27 zakken met kleding ingezameld die zij allemaal naar de auto hebben gesjouwd. Op deze manier werken de leerlingen actief aan een betere wereld.